Avdelningar

Hökåsens Scoutkår bedriver verksamhet för barn i alla åldrar, ungdomar och vuxna.

Verksamheten  är uppdelad  i fem olika avdelningar utifrån ålder; Familjescout, Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanarne.

Vi försöker att vara utomhus så mycket vi kan. Ibland träffas vi för gemensamma aktiviteter med hela scoutkåren. Vi åker vi så klart på läger, hajker och distriktsarrangemang för att träffa scouter från andra scoutkårer.

Vi jobbar utifrån scoutmetoden i all vår verksamhet; som består av friluftsliv, scoutlag och löfte, learning-by-doing, lokalt och globalt samhällsengagemang, stödjande och lyssnande ledarskap samt patrullsystemet. I patrullen får man som scout möjlighet att träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla