Ledare på avdelningen Upptäckare

Linda Borg

Ledare på avdelningen Upptäckare

Maja Selin

Styrelseledamot, Ledare på avdelningen Upptäckare

Ledare på avdelningen Spårare

Dan Salomonsson

Ledare på avdelningen Upptäckare

Johan Sohlberg

Ledare på avdelningen Upptäckare

Ledare på avdelningen Äventyrare

-Ledare på avdelningen Familjescout

Mia Vabulis

Ansvarig ledarteam Familjescouting
mia@vabulis.se Mobil: 070-5531896

Ledare

Linda Borg

Ledare på avdelningen Upptäckare

Mikael Damsgaard

Ledarteam

Dan Salomonsson

Ledare på avdelningen Upptäckare

Johan Sohlberg

Ledare på avdelningen Upptäckare

Andrea Holmgren

Sekreterare

David Ramsey

Ledarteam

Maja Selin

Styrelseledamot, Ledare på avdelningen Upptäckare

Mia Vabulis

Ansvarig ledarteam Familjescouting
mia@vabulis.se Mobil: 070-5531896