Medlemsavgiften betalas terminsvis via det inbetalningskort som skickas ut centralt från vår riksorganisation ”Scouterna”. Här kan du läsa vad som ingår i medlemsavgiften.

 

Medlemsavgiften:

Avgiften består av tre delar, men du som medlem betalar en totalsumma.
På fakturan ser du hur avgifterna fördelas mellan Scouterna / Västmanlands Scoutdistrikt / Hökåsens Scoutkår.

I medlemsavgiften ingår:

Aktuella medlemsavgifter per termin.

Familjescout – Barn
Familjescout – Vuxen
Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare, Rover
Ledare och funktionärer.

 

Ändra medlemsuppgifter .

Det är viktigt att vi har rätt uppgifter (adress, telefon eller e-post) till dig  så att information kommer fram till dig.
Kontakta din ledare så får du hjälp.

Avsluta ditt medlemskap

Kontakta din ledare och berättar att du vill sluta. Det är viktigt för oss att få höra om det är någon speciell anledning till varför du vill sluta.
Det är viktigt att vi får reda på om du vill sluta, så vi kan göra en avanmälan för att fakturautskicken inte ska fortsätta.