En scoutkår kan variera i storlek, och i Hökåsens Scoutkår är vi c:a 100 medlemmar.

Avdelningarna.

Scoutkåren är uppdelad i sex olika avdelningar uppdelade efter scouternas åldrar. Mer om avdelningarna hittar du här.

Varje avdelning är uppdelad i mindre grupper, patruller  Där en patrull består av fem till åtta medlemmar.
I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla.
På varje avdelning finns också ledare som planerar och genomför terminen.

Kårstyrelse och kårledning.

Kåren har en styrelse (som väljs vid kårstämman) och som har det övergripande ansvaret för scoutkåren. Styrelsen träffas 5 gånger per år

I Kårledningen ingår Kårstyrelsen och alla ledare och funktionärer. Tillsammans planerar vi gemensamma aktiviteter för kåren. Vi sköter om vår stuga och den utrustning vi har, t ex tält och kanoter. Vid behov träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan. Kårledningen träffas 5 gånger per år.

Med Vänlig Hälsning KÅRSTYRELSEN